Tin tức nội bộ

Phái cử nhân viên tu nghiệp tại Nhật Bản vào trung tuần tháng 1/2013

24/12/2012 13:54

Nhằm nâng cao kiến thức và mở rộng quan hệ với khách hàng, công ty đã cử một số nhân viên công tác tại Nhật Bản .

Nhằm nâng cao kiến thức và mở rộng quan hệ với khách hàng, công ty đã cử một số nhân viên công tác tại Nhật Bản.