Tin tức nội bộ

Lịch nghỉ tết Âm Lịch và Dương Lịch

24/12/2012 13:54

Tết Âm Lịch:  Công ty Sơn Thanh nghỉ Tết Âm Lịch  từ ngày 9/2 đến ngày 17/2 (nhằm ngày 30/12 đến ngày 08/01 năm AL).

Tết Âm Lịch: 
Công ty Sơn Thanh nghỉ Tết Âm Lịch  từ ngày 9/2 đến ngày 17/2 (nhằm ngày 30/12 đến ngày 08/01 năm AL).