Dịch vụ Sản phẩm

Thiết kế gia công hệ kết cấu gỗ

 

Đối tượng : công trình xây dựng sử dụng hệ kết cấu gỗ ( nhà ở dân dụng , công trình công cộng … )

Phần mềm thiết kế : các phần mềm thiết kế chuyên dụng , Jwcad.

Khách hàng : các công ty xây dựng , các công ty gia công kết cấu gỗ…