Dịch vụ Sản phẩm

Thiết kế thi công cấu kiện thạch cao

Thiết kế bản vẽ gia công cấu kiện thạch cao tường ,trần , sàn công trình
※ Đối tượng : công trình xây dựng sử dụng cấu kiện thạch cao ( nhà ở dân dụng , công trình công cộng … )
※ Phần mềm thiết kế : các phần mềm thiết kế chuyên dụng ,  Jwcad.
※ Khách hàng : nhà sản xuất thạch cao , công ty phát triển bất động sản…