Dịch vụ Sản phẩm

Thiết kế thi công vật liệu siding

Thiết kế bản vẽ và dữ liệu thi công vật liệu siding
※ Đối tượng : công trình xây dựng sử dụng vật liệu siding ( nhà ở dân dụng , công trình công cộng … )
※ Phần mềm thiết kế : các phần mềm thiết kế chuyên dụng .
※ Khách hàng : các công ty phát triển bất động sản, các công ty gia công vật liệu sidng …